50٪ تخفیف

8,000 تومان

فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری محصول
قثفثفقف

  چکیده پژوهش حاضر ازنوع کیفی به شیوةاسنادي ازروش پژوهش استنتاجی بارویکردتوصیفی-تفسیری می باشدکه درآن،نقش الگوهای تربیتی موردنظر [معلّمین شهید]؛ درتراز مبانی واصول مهم تربیتی قرآني و سیرة رضوی ،مورد…

9,900 تومان – خرید

چکیده تربیت اجتماعی به معنی همسازی و همنوایی فرد با ارزش­ها، هنجارها و نگرش­های گروهی و اجتماعی است. به رغم اینکه تربیت اجتماعی افراد در گروه ارتباطات و تعاملات اجتماعی…

9,900 تومان – خرید

چکیده: کشور ایران در حوزه ی اقتصادی با مسائل یا  مفاهیمی مواجه است که  مشابه آن نمونه ای نداشته است لذا لازم است عرصه ی داخلی ، مردم  و دستگاههای…

9,900 تومان – خرید

چکیده: معلمان به‌عنوان مهمترین عامل نظام تعلیم و تربیت،درتربیت سیاسی جوانان ونوجوانا ن جایگاه و اهمیت بسزایی دارد. معلمان اولين الگوي اقتدار اجتماعي وسیاسی، در تمامی عرصه های وجود ی متربیان…

9,900 تومان – خرید

چکیده یکی از مهمترین کارکرد های نظام آموزشی به طور عام و برنامه های درسی به طور خاص ، تربیت سیاسی می باشد که ناظر بر ایجاد و رشد مجموعه…

9,900 تومان – خرید

چکیده پوشیده نیست که دگرگونی بنیادی و پیشرفت چشمگیر در عالی ترین سطوح هر جامعه با هرگرایش ملی، سیاسی و اعتقادی نتیجه مستقیم تحول ریشه ای در یک رفتار پایه…

9,900 تومان – خرید

چکیده  در این نوشتار کوشش می شود به بررسی موضوع دانشجو وبینش سیاسی پرداخته شود وروابط بین آنها مشخص شودواهمیت آن مورد بررسی قرار  گیرد  .در قسمت مبانی نظری به…

9,900 تومان – خرید

چکیده جهان امروز دنیای اطلاعات، پیچیدگی های سیاسی-اجتماعی و گسترش ارتباطات است به گونه ای که مرزها پشت سر نهاده شده و دنیا را همانند یک شبکه اجتماعی به هم…

9,900 تومان – خرید

چکیده انسان موجودی اجتماعی و سیاسی است و اجتماعی و سیاسی بودن یکی از جنبه های روانی وی می باشد, مدرسه اولین اجتماعی است که افراد بعد از خانواده وارد…

9,900 تومان – خرید
ورود به پنل کاربری
0