50٪ تخفیف

8,000 تومان

فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری محصول
قثفثفقف

چکیده امروزه ضرورت، فوریت و نیز اعجاز آموزش و پرورش برای آینده پر ارزش است. بنیان همبستگی اجتماعی، پیشرفت همه جانبه جامعه، توسعه پایدار، تعالی انسانیت و صلح و دوستی،…

6,000 تومان – خرید

چکیده پژوهش حاضر به بررسی تربیت معلم و توسعه سیاسی و اجتماعی در جامعه می پردازد. در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و…

6,000 تومان – خرید

چکیده پژوهش حاضر به بررسی چالش های تربیت سیاسی و اجتماعی دانشجو معلمان می پردازد. در این پژوهش در رویکرد روشی از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده و سپس…

6,000 تومان – خرید

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی ابعاد شایستگی سیاسی و اجتماعی در افراد جامعه است.که اگر افراد جامعه از تربیت وشایستگی  والای اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند،شخصیت آنها بنابر اقتضائات جامعه…

6,000 تومان – خرید

چکیده: در این مجال، هر چند کوتاه به بررسی همدلی و همزبانی در تربیت معلم و توسعه شایستگی های سیاسی ، اجتماعی دانشجو معلمان پرداخته شده و اهمیت و ضرورت…

9,000 تومان – خرید

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش معلم در تربیت سیاسی و اجتماعی از لحاظ  نظری است که با توجه به  دو رویکرد تربیت شهروندی پیشرفت گرا و محافظه کار…

9,000 تومان – خرید

چکیده امكان گذار آزادانة افراد و گروه ها از منزلتي به منزلتي ديگر در جامعه را تحرک اجتماعی می گویند.تحرک اجتماعی را به تحرک عمودی،افقی،میان نسلی و درون نسلی تقسیم…

6,000 تومان – خرید

چکیده ارتباط نظام تربيتي با نظام و عناصر نهاد سياسي و اجتماعی، از دير زمان مورد توجه بوده و بسياري از صاحب نظران به رابطه ميان اين دو بخش اشاره…

8,000 تومان – خرید

چکیده از مباحث علمی و دقیق مدیریتی در سازمانها، اصول مدیریت است. مکاتب مختلف مدیریتی هرکدام دیدگاههای خود را نسبت به آن ارائه کرده و دیگران را نسبت به اجرای…

8,000 تومان – خرید
ورود به پنل کاربری
0