لزوم داشتن بینش سیاسی در دانشگاه با بررسی رابطه ی دانشجو و سیاست

چکیده

مشاركت‌ سياسي‌ يکي از مهمترين‌ و اساسي‌ترين‌ مطالبات دانشجويي کشور است؛ و مقام معظم رهبري همواره بر ضرورت فعاليت سياسي دانشجويان و شرکت فعال و مثبت آنان در مباحث سياسي تاکيد دارند . بر اين اساس«تبيين دقيق سياسي بودن دانشجو ، ضرورت و ويژگي ها و حدود آن در نظام اسلامي» ، موضوع اصلي نوشتار حاضر مي باشد . که در اين زمينه تلاش مي شود از مباحثي پيرامون چيستي مشارکت سياسي و عوامل و سطوح مختلف آن ، زندگي سياسي دانشجويان و عوامل و زمينه هاي موثر برآن ، کارکردها و نقش دانشگاه و دانشجو ، آموزه هاي اسلامي پيرامون ضرورت و چگونگي مشارکت سياسي و … استفاده شود.

کلمات کلیدی

دانشجو, سیاست,بینش سیاسی

تربیت سیاسی اجتماعی دانش آموزان با تاکید بر نقش معلمان

چکیده

دراین مقاله سعی بر این بوده است که نقش معلم در تربیت سیاسی  اجتماعی دانش آموزان را بررسی کنیم؛ لذا ابتدا به ارائه تعریف سیاست وتربیت سیاسی پرداخته ایم، سپس عوامل موثر در تربیت سیاسی را بررسی کرده ایم. نقش معلم در بطن نقش مدرسه و موسسات آموزشی جزء روش های غیر مستقیم تربیت سیاسی می باشد.

از آن جایی که امروزه آموزش غیر مستقیم اثر بخشی بیشتری نسبت به آموزش مستقیم دارد و دانش آموزان در این دوره از زندگی خود بیشتر از معلم خود الگو می گیرند، معلم نیز به عنوان یک عامل مهم در تربیت سیاسی محسوب شود. معلم اولين الگوي اقتدار سياسي مي باشد؛كه دانش آموز با آن مواجه مي شود چگونگي اعمال اين اقتدار جديد توسط دانش آموز با مقايسه با پدر شناخته مي شود، علاوه بر موقعيت اقتدار در كلاس، ‌معلم همچنين، از احترام عمومي در جامعه اش برخوردار است. مخصوصا در مناطق روستايي، مردم به معلم به عنوان منبع تمدن و فرهنگ مي نگردند حتي در بعضي مناطق، معلم از شخصيت نمانيدگي حكومت بهره مي برد. او عموما به عنوان مدل رفتاري و ارزشي اجتماع مورد احترام است وسایرن بخصوص دانش آموزان می باشد؛ که از ایشان الگو می گیرند.

کلمات کلیدی

سیاست, تربیت سیاسی, جامعه پذیری, دانش آموز

شایستگی و مهارت های مورد نیاز معلمی در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

چکیده

جهان امروز دنیای اطلاعات، پیچیدگی های سیاسی-اجتماعی و گسترش ارتباطات است به گونه ای که مرزها پشت سر نهاده شده و دنیا را همانند یک شبکه اجتماعی به هم متصل کرده است. این مطلب بسیاری از جنبه های زندگی ما و به ویژه نسل جدید را تحت تاثیر قرار داده است. دانش آموزان سرمایه ها و آینده سازان کشور هستند به همین دلیل وظیفه یک معلم هوشیار و متعهد این است که در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان به نحوه موثر و شایسته ای اثر گذار باشد و به گونه ای دانش آموزان را تربیت کند که خود بتوانند در این دنیای بزرگ مسائل و چالش های پیش رویشان را بشناسند و در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خود آگاهانه و با بصیرت شرکت داشته باشند. برای دستیابی به این مهم معلم باید از مهارتها و شایستگی هایی از جمله افزایش اطلاعات در همه زمینه ها، مهارت برقراری ارتباط موثر، به روز بودن و آگاه بودن به مسائل روز، مهارت مشارکت دادن دانش آموزان در کار گروهی و داشتن بصیرت سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد که دستیابی به این نتیجه خود دقت در امر گزینش معلمان با بصیرت، برقراری جلسات هم اندیشی معلمان، فراهم ساختن فضای آشنایی دانشجو-معلمان با مسائل سیاسی و اجتماعی روز و برگزاری دوره های آموزشی جهت تقویت بصیرت معلمان در حین خدمت را می طلبد.

کلمات کليدي: تربیت، سیاست، اجتماع،  معلم،  بصیرت