نقش همدلی و همزبانیدر تربیت معلم و توسعه شایستگی های سیاسی ، اجتماعی دانشجو معلمان

جاسک کلیک

چکیده:

در این مجال، هر چند کوتاه به بررسی همدلی و همزبانی در تربیت معلم و توسعه شایستگی های سیاسی ، اجتماعی دانشجو معلمان پرداخته شده و اهمیت و ضرورت این موضوع را در جوامع بررسی نموده و همچنین گذری کوتاه به موانع موجود در همدلی و همزبانی کرده و در نهایت شرایط و راهکارهای همدلی و همزبانی بهتر را بر اساس آیات و روایات مخصوصا از دیدگاه حضرت علی علیه السلام را مورد بررسی قرار داده است.این نوشتار با محوریت نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی حکومت در همدلی و همزبانی از دیدگاه نهج البلاغه بنا شده است و آثار اتحاد و همدلی از دیدگاه امام علی علیه السلام و در نهایت اصول علمی و عملی در جهت همدلی و همزبانی بیشتر بین معلمان و دانش آموزان و دانشجو معلمان را مورد بررسی قرار داده است.

واژه گان کلیدی:

امام علی, همدلی و همزبانی, دولت و ملت, سیاست گذاری, برنامه ریزی

اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ورود به پنل کاربری
0