نقش معلمان در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

جاسک کلیک

چکیده

انسان موجودی اجتماعی و سیاسی است و اجتماعی و سیاسی بودن یکی از جنبه های روانی وی می باشد, مدرسه اولین اجتماعی است که افراد بعد از خانواده وارد آن می شوند, در این محیط روابط اجتماعی و سیاسی آن ها ارتقا می یابد, دانش آموزان در محیط مدرسه افکار و رفتار و شخصیت خود را بازنگری می کنند و شخصیت خود را در قالبی مناسب تر و بهتر بروز می دهند, در کادر مدرسه “معلم” عنصری می باشد که نقش ویژه در اجتماعی سیاسی کردن دانش آموزان دارد, دانش آموزان نیز بیشتر تحت تاثیر معلم خود می باشند,در این مقاله به بررسی نقش اجتماعی و سیاسی معلم در تربیت دانش آموزان پرداخته ایم که به شرح زیر بیان می شود.

کلیدواژه : تربیت, تربیت اجتماعی, تربیت سیاسی, نقش معلم

اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ورود به پنل کاربری
0