نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه

نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه

نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه"><span itemprop="name">نقش دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه</span>

چکیده

دانشگاه فرهنگیان نیز مجموعه­ای مستقل از جامعه نبوده و ضمن تاثیرپذیری از نظام سیاسی و اجتماعی، توانایی مهمی در تاثیرگذاری بخش های مختلف آن را نیز دارد؛ حال دانشگاه فرهنگیان از آنجایی که یکی از عاملان اساسی در تربیت معلمان به حساب می آید، لازم است این سازمان را از سایر نهاد­ها و ارگان­های اجتماعی در جهت توسعه سیاسی و اجتماعی مؤثرتر دانست؛ تا جایی که در جهت نقش و تاثیر دانشگاه فرهنگیان در توسعه سیاسی و اجتماعی، این مطالعه به روش تحلیل فلسفی مبتنی بر استدلال­های عقلانی انجام و جهت جمع­آوری اطلاعات از منابع کتابخانه­ای استفاده گردید تا بدین وسیله در این روش پس از تعاریف متغیرهای اصلی به تجزیه و تحلیل داده­ها پرداخته ­شود. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها می توان عنوان کرد که، دانشگاه فرهنگیان لازم است متناسب با اهداف آموزش و پرورش برنامه های را در جهت پرورش و تقویت الگو هاو نگرش های چون افزایش مشارکت سیاسی، ارتقا و بهبود فرهنگی، برپایی عدالت، وحدت و هماهنگی اجتماعی، علاقه و اشتیاق به آرمان ها و ارزش های سیاسی واجتماعی، آگاهی از نظام ها و فهم سیاسی و اجتماعی طراحی نماید. همچنین در جهت افزایش تاثیر گذاری دانشگاه فرهنگیان می بایست در برنامه ها، رویکردها و روش های آموزشی دانشگاه تجدید نظری اعمال گردد.

کلمات کلیدی: توسعه سیاسی, توسعه اجتماعی, دانشگاه, معلم, آموزش و پرورش

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *