نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان

نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان"><span itemprop="name">نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان</span>

چکیده
تعلیم و تربیت کارکرد های مختلفی از جمله علمی، اقتصادی، فرهنگی،سیاسی و اجتماعی دارد.از این رو همواره موضوعی مهم و ابزاری موثر برای رشد و توسعه ی جامعه در نظر گرفته می شود. یکی از کارکرد های مهم این نهاد، تربیت سیاسی و اجتماعی است که یادگیرندگان را برای مشارکت در فعالیت ها و تحولات سیاسی و اجتماعی ، انتقال ارزشها، نگرش ها و رفتارهای سیاسی واجتماعی به نسل نوآماده می کند.امروزه تربیت سیاسی و اجتماعی در همه ی کشورها از اولویت های تعلیم و تربیت به شمار می رود. در این راستا نظام آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به انتظارات و نیاز های جمعی شهروندان و همچنین تربیت شهروندانی که دارای خصوصیات مورد نظر جامعه باشند، باید بخش عظیمی از منابع خود را صرف تربیت سیاسی و اجتماعی نمایند نظام آموزشی و یا سیستم تعلیم و تربیت رسمی در هر جامعه مهمترین نقش را در تربیت سیاسی و اجتماعی افراد دارد که از طرق مواد درسی، مواد آموزشی، فعالیتهای تشریفاتی‏ و همچنین معلمان این فرایند صورت‏ می‏پذیرد.هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان می باشد روش تحقیقی که در این پژوهش به کاربرده شده است روش مروری و کتابخانه ای می باشدنتایج به دست آمده نشان دادتوجه آموزش و پرورش به تربیت سیاسی و اجتماعی باعث می شود در دانش آموزان دانش و مهارت های مورد نیاز جهت مشارکت سیاسی و اجتماعی شکل بگیرد و در جامعه حضوری فعال و سازنده داشته باشند این امر از طرق مواد درسی، مواد آموزشی، فعالیتهای تشریفاتی‏ و همچنین معلمان صورت‏ می‏پذیرد.

کلید واژه:

تربیت سیاسی, تربیت اجتماعی, دانش آموزان , آموزش و پرورش

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *