دانشجو و بینش سیاسی

دانشجو و بینش سیاسی"><span itemprop="name">دانشجو و بینش سیاسی</span>

چکیده 

در این نوشتار کوشش می شود به بررسی موضوع دانشجو وبینش سیاسی پرداخته شود وروابط بین آنها مشخص شودواهمیت آن مورد بررسی قرار  گیرد  .در قسمت مبانی نظری به تعریف واژه های دانشجو،بینش،سیاست پرداخته شده است.وهمچنین مفهوم سیاست در این باب مشخص شده است.هدف از انجام این  پژوهش بررسی این موضوع است که دانشجومی تواند با بینش سیاسی که دارد گام های سازند های برای جامعه ی جمهوری اسلامی داشته باشد. روش انجام این  تحقیق از نوع  اسنادی- تحلیلی است  واز منابع کتابخانه ای  وسایت های معتبر برای جمع آوری آن استفاده شده است.در پایان به نتایجی حاصل شد از قبیل اینکه  دانشگاه نقش مهمی در تربیت سیاسی وایجاد بینش سیاسی در دانشجو می تواند داشته باشد ودانشجو نیز به همان ترتیب بر جامعه تأثیر می گذارد. دانشگاه باید به  محیطی تبدیل شود که دانشجو بتواند آزادانه به ابراز نظرات سیاسی خود بپردازد واگر کسی نسبت به آن نظرات مخالفتی داشته باشد نه با خشونت وعصبانیت واکنش نشان دهدبلکه بداند که بینش های سیاسی باید تفاوت هایی داشته باشد که این تفاوت ها ریشه در تفاوت تفکرات واندیشه ها دارد .          

 

 

کلیدواژگان:دانشجو,بینش,سیاست,دانشگاه

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *