بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان

بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان

بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان"><span itemprop="name">بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان</span>

چكيده
جامعه پذيري يا اجتماعي شدن فرايندي است كه به انسان راه هاي زندگي كردن در جامعه را مي آموزد و ظرفيت هاي او را در جهت انجام وظايف فردي و به عنوان عضو جامعه توسعه مي بخشد از منظر ديگر جامعه پذيري فراگردي است كه طي آن فرد شيوه هاي رفتاري ، باورها ، ارزش ها ، الگو ها و معيار هاي فرهنگي خاص جامعه را ياد مي گيرد و آن ها را جزو شخصيت خود مي سازد.در اين راستا نقش معلم به عنوان اينكه رفتار ها ، ارزش ها و معيار ها ي خاص جامعه را به افراد مي آموزد و در تربيت سياسي و اجتماعي آنها اهميت فراواني دارد. به همين دليل هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش معلم در تربيت سياسي – اجتماعي دانش آموزان است روش تحقيقي كه در اين تحقيق به كار برده شده است روش مروري و كتابخانه اي مي باشد. و نتايح به دست امده نشان مي دهد كه نظام آموزشي يا سيستم تعليم و تربيت رسمي در هرجامعه مهم ترين نقش را در جامعه پذيري افراد دارد كه از طريق مواد درسي، مواد اموزشي و همچنين معلمان اين فرايند صورت مي پذيرد، اما معلم به دليل برخورد مستقيم با دانش آموزان در خلال سال هاي سازنده ي زندگي و همچنين نفوذ قابل توجه بر تفكرات آنان ، نقش تعيين كننده در اين راستا دارد. معلم همواره به عنوان يكي از عوامل مهم در جامعه پذيري دانش اموزان مي باشد .

كليد واژه: معلم,تربيت سياسي- اجتماعي, دانش اموزان , جامعه پذير

۹,۹۰۰ تومان – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *