آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودکان اولین قدم برای تربیت اجتماعی آنان است. چون انسان موجودی اجتماعی است و به صورت جمعی زندگی می‌کند، یکی از شروط لازم برای بالا بردن…

6,000 تومان – خرید

پیشرفت تحصیلی و عملکرد مطلوب آموزشی از مهمترین مقیاس های  پیشرفت نظام آموزشی است همچنین هوش یکی از جذابترین و جالب توجه ترین فرایندهای روانی است که جلوه های آن…

10,000 تومان – خرید

هدف اصلی این پژوهش بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت هاي دانش آموزي و عوامل موثر در آن می باشد پژوهش حاضر توصیفی و مروری می باشد و برای انجام…

6,000 تومان – خرید

با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امـروزي، رسـالت سـازمانهـا بـراي بـرآوردن انتظـارات جوامـع، حساستر و مهمتر مي شود. به طوري كه ميتوان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمانهاسـت…

6,000 تومان – خرید

پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است . اين آزمون به لحاظ انعكاس 5 عامل اصلي امروزه به عنوان…

3,000 تومان – خرید

این آزمون توسط مسلش ( 1981 )  ساخته شده است که برآورد جدیدي از پدیده تنيدگی،یعنی فرسودگی، مبتنی است. این پرسشنامه شامل 22ماده است که به سنجش خستگی عاطفی ،پدیده…

3,000 تومان – خرید

چکیده تحقیق حاضر با هدف اصلی بررسی رابطه سبک های مدیریتی با اثر بخشی معلمان می باشد و به روش توصیفی (مروری و تحلیلی) انجام گرفته است. که برای انجام…

6,000 تومان – خرید

چکیده در یک نگاه دقیق، آموزش و پرورش در کانون رشد فردی و اجتماعی قرار می گیرد. با این ویژگی محوری، هیچ نهاد دیگری به اندازه آموزش و پرورش با…

6,000 تومان – خرید

چکیده جامعه پذیری یک جریان است که در آن افراد شخصیت و هویت خود را بدست می آورند و نحوه ی زندگی را یاد می گیرند. جامعه پذیری یک نقطه…

6,000 تومان – خرید